admin

Follow:
105 Articles

אמנות אקולוגית: השפעה על הסביבה

1. הגדרת אמנות אקולוגית אמנות אקולוגית היא תחום באמנות המשלב בין אמנות

By admin 8 Min Read

אופנה ואמנות מודרנית: יחס של סגנונות

1. תנועת האמנות המודרנית בעולם התנועה האמנותית המודרנית היא זריזה ודינמית, ומתפתחת

By admin 8 Min Read

אמנות אינטראקטיבית: השתתפות הצופים בתהליך היצירתי

1. הגדרת אמנות אינטראקטיבית אמנות אינטראקטיבית היא סוג של אמנות שמעוררת את

By admin 6 Min Read

טרנדים מודרניים באמנות: גישות מרוב-תחום

1. גישות פוסט-מודרניות גישות פוסט-מודרניות הן תחום רחב של אמנות המשתמש בגישות

By admin 8 Min Read

ביטוי דרך תנועה: מחול ואמנות מודרנית

תנועה במחול: היסטוריה ומקורות המחול הוא פורם של אמנות אשר מבוסס על

By admin 7 Min Read

סמליזם ומטאפורות בציור עכשווי

השפעת התרבות היהודית על סמליזם ומטאפורות התרבות היהודית משפיעה בצורה עמוקה על

By admin 8 Min Read