admin

Follow:
105 Articles

יחידיות ויצירתיות באמנות מודרנית

השפעת הסביבה על יצירתיות האמנים הסביבה בה חיים האמנים והמשתתפים בתהליך היצירתי

By admin 7 Min Read

קצוות של אמנות: ניסויים עם חומרים

1. יצירות אמנות מצוירות יצירות אמנות מצוירות הן יצירות שנוצרות באמצעות שימוש

By admin 6 Min Read

חדשנות מודרנית בפיסול

1. השפעת הטכנולוגיה על יצירות הפיסול המודרניות הטכנולוגיה שינתה את פני יצירות

By admin 6 Min Read

טכנולוגיות באמנות מודרנית: אמנות דיגיטלית

1. התפתחות האמנות הדיגיטלית האמנות הדיגיטלית היא תחום שהתפתח במהלך העשורים האחרונים

By admin 8 Min Read

אבסטרקציה בציור עכשווי

הגדרת אבסטרקציה בציור אבסטרקציה בציור היא סוג של אמנות שמתמקדת בשימוש בצורות,

By admin 7 Min Read

עומק רגשי באמנות מודרנית

1. השפעת הרגשות על היצירה האמנותית הרגשות והתחושות של האמן משפיעים בצורה

By admin 9 Min Read