admin

Follow:
105 Articles

אילת: יישוב בדרום

היסטוריה אילת היא עיר בדרום ישראל, הנמצאת בקצה דרום מערבי של הארץ.

By admin 7 Min Read

חיפה: הפנינה של ישראל

1. היסטוריה של חיפה חיפה היא אחת מהערים העתיקות ביותר בארץ, שהוקמה

By admin 6 Min Read

קסם של ירושלים

תולדות ירושלים ירושלים, העיר הקדושה, העיר שבה מתערבים העבר וההווה בצורה קסומה.

By admin 7 Min Read